رزمه شرکت

پورتال زاگرس پیمایش سیستمی یکپارچه است که برای سیستم کاهش هزینه ها و افزایش کارایی سازمان از طریق انجام پردازشهای حجیم با سرعت بالا می باشد . سیستم پردازش عملیات مجموعه ای از افراد ، دستورالعملها ، حافظه و تجهیزات است که به جمع آوری ، پردازش و ثبت عملیات شرکت می پردازد این سیستم مشابه سیستمهای دستی است که امور مربوط به محاسبات ، جمع بندی و ارائه گزارش از عملیات را با سرعت و دقت بالا انجام می دهد. همچنین یکی از قابلیتهای زاگرس پیمایش ، امکان ارتقاء و گسترش بر اساس نیازهای سازمان است یعنی یک پورتال این قابلیت را دارد که شبیه یک مادر بورد پیشرفته کامپیوتر عمل نماید و کلیه بخش ها و امکانات آن با توجه به نیازهای سازمان در طول زمان قابل گسترش و ویژه سازی می باشد.  پس به طور خلاصه می توان علل نیاز به پورتال را به شرح زیر تقسیم بندی کرد:  

1- بهبود عملکرد

2- بهبود جریان اطلاعات

3- بهبود وضعیت اقتصادی

4- بهبود نظارت و کنترل

5- بهبود و ارتقای بهره وری

6- بهبود ارائه خدمات

امکانات متعددی پورتال زاگرس پیمایش :

1- مدیریت پروژه ها

2- سفارش نقشه

3-  نظرسنجی مشتریان

4-  نظرسنجی از کارفرمایان

5- ارسال و دریافت پیام از کاربران

6- اطلاع رسانی توسط اس ام اس و محیط کاربری

7- گزارش حساب ها

و موارد متعددی که در پورتال وجود دارد.

 

 

ردیف پروژه تاریخ حجم کار کارفرما
1 تهیه نقشه 1:2000 گاز 8 روستای بخش سرن آباد فارس     شرکت گاز
2 تهیه نقشه 1:2000 گاز  روستاهای بخش درودزن مرودشت فارس     شرکت گاز
3 تهیه نقشه 1:200 گاز  روستای برج علی دهدشت کهگیلویه     شرکت گاز
4 تهیه نقشه 1:200 گاز  روستای سوق دهدشت کهگیلویه     شرکت گاز
5 تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر مرودشت فارس     ثبت اسنادو املاک استان فارس
6 تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر اقلید فارس     ثبت اسنادو املاک استان فارس
7 تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر آباده فارس     ثبت اسنادو املاک استان فارس
8 تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر عماده لار فارس     ثبت اسنادو املاک استان فارس
9 تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر خومه زار نورآباد فارس     ثبت اسنادو املاک استان فارس
10 تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر اکبرآباد شیراز فارس     ثبت اسنادو املاک استان فارس
11 تهیه و بروزرسانی نقشه کاداستر شهر شیرازشهرک زیبا شهر فارس     ثبت اسنادو املاک استان فارس
12 تهیه نقشه کاداستر و ثبتی ماده 133 ، 14 روستای شهرستان بوانات فارس     بنیاد مسکن استان فارس
13 تهیه نقشه کاداستر و ثبتی ماده 133 ، 5 روستای داراب فارس     بنیاد مسکن استان فارس
14 تهیه نقشه کاداستر و ثبتی ماده 133 ، 27 روستای دهدشت کهگیلویه     بنیاد مسکن
15 تهیه نقشه کاداستر و ثبتی ماده 133 ، 4 روستای یاسوج     بنیاد مسکن
16 تهیه نقشه کاداستر و ثبتی ماده 133 ، 6 روستای بخش نورآباد فارس     بنیاد مسکن استان فارس
17 تهیه نقشه توپوگرافی بلوکی شهر حسن آبادیاسوکند زنجان 80 100  هکتار اداره آب و فاضلاب
18 تهیه نقشه توپوگرافی فاز 3 شهر جدید پرند 81 250 هکتار شرکت عمران شهرجدید پرند
19 تهیه نقشه توپوگرافی و برداشت مقاطع عرضی بر روی رودخانه حیدر آران و بیدگل کاشان 80  20 کیلومتر اداره امورآب استان قم
20 برداشت توپوگرافی باندی مسیر رودخانه در شهر کنگاور کرمانشاه 81 10 کیلومتر اداره امور آب استان کرمانشاه
21 تهیه نقشه توپوگرافی 1:2000 شهرستان اردل روستای سرخون چهارمحال بختیاری  85 20 هکتار آب و فاضلاب روستایی چهار محال بختیاری
22 عملیات ترازیابی مسیر در شهرک صنعتی شیراز 83 8 کیلومتر  
23 پیاده سازی سایت پردیس دانشگاه آزاد شیراز  84   شرکت نیروده
24 موارد متعددپیاده سازی آکس ستون -فونداسیون و طرحهای صنعتی در شیراز تهران فیروزکوه و...     کارفرماهای متعدد
25 تهیه نقشه کاداستر شهر استهبان فارس 83 2000 قطعه ثبت اسنادو املاک استان فارس
26 تهیه کاداستر شهر آباده طشک فارس 83 1500 ثبت اسنادو املاک استان فارس
27 تهیه نقشه کاداستر شهر رونیز فارس 84 1000 ثبت اسنادو املاک استان فارس
28 تهیه نقشه کاداستر شهر سپیدان فارس 82 1000 ثبت اسنادو املاک استان فارس
29 تهیه نقشه کاداستر شهر ایج فارس 84 1000 ثبت اسنادو املاک استان فارس
30 تهیه نقشه کاداستر شهر لامرد فارس 83 1000 ثبت اسنادو املاک استان فارس
31 کارعکسی تهیه نقشه کاداستر 1:500 شهر شیراز 81-82   ثبت اسنادو املاک استان فارس
32 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای فتح آباد جهرم فارس 81 350 قطعه بنیاد مسکن استان فارس
33 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای قشلاق خرم بید فارس 82 350 بنیاد مسکن استان فارس
34 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای مبارک آباد خرم بید فارس 82 400 بنیاد مسکن استان فارس
35 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای کرد شول فارس 82 350 بنیاد مسکن استان فارس
36 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای محمد آباد مرودشت فارس 82 350 بنیاد مسکن استان فارس
37 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140  روستای کوشک بیدک شیرازفارس 82 1000 بنیاد مسکن استان فارس
38 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 شهر درگهان قشم هرمزگان 82 3300 بنیاد مسکن استان هرمزگان
39 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 شهر هلر قشم هرمزگان 82 2200 بنیاد مسکن استان هرمزگان
40 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای گیاهدان قشم هرمزگان 82 1200 بنیاد مسکن استان هرمزگان
41 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای کوه ای قشم هرمزگان 82 1500 بنیاد مسکن استان هرمزگان
42 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای پی پشت قشم هرمزگان 82 500 بنیاد مسکن استان هرمزگان
43 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای صلخ قشم هرمزگان 82 700 بنیاد مسکن استان هرمزگان
44 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای توریان قشم هرمزگان 82 800 بنیاد مسکن استان هرمزگان
45 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای لافت قشم هرمزگان 82 1300 بنیاد مسکن استان هرمزگان
46 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای کلاهی میناب هرمزگان 82 900 بنیاد مسکن استان هرمزگان
47 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای تیاب میناب هرمزگان 82 1000 بنیاد مسکن استان هرمزگان
48 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای نوبند میناب هرمزگان 82 500 بنیاد مسکن استان هرمزگان
49 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای کردر میناب هرمزگان 82 400 بنیاد مسکن استان هرمزگان
50 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای کولغ کاشی میناب هرمزگان 82 400 بنیاد مسکن استان هرمزگان
51 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای بکان اقلید فارس 82 350 بنیاد مسکن استان فارس
52 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای امام زاده اسماعیل اقلید فارس 83 450 بنیاد مسکن استان فارس
53 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای امام زاده چشمه رعنا اقلید فارس 82 350 بنیاد مسکن استان فارس
54 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای پهلوانی اقلید فارس 83 350 بنیاد مسکن استان فارس
55 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای بابایی اقلید فارس 84 300 بنیاد مسکن استان فارس
56 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای علی آباد اقلید فارس 84 300 بنیاد مسکن استان فارس
57 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای حسین آباد اقلید فارس 86 100 بنیاد مسکن استان فارس
58 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای جمال بیگ اقلید فارس 86 100 بنیاد مسکن استان فارس
59 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای خارستان اقلید فارس 86 100 بنیاد مسکن استان فارس
60 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای سادات اقلید فارس 86 100 بنیاد مسکن استان فارس
61 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای دردانه اقلید فارس 86 150 بنیاد مسکن استان فارس
62 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای ده خیر اقلید فارس 85 100 بنیاد مسکن استان فارس
63 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای لاله گون اقلید فارس 85 250  
64 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای جعفر آباد اقلید فارس 85 200  
65 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای انگکبان اقلید فارس 85 200  
66 تهیه نقشه وضع موجو طرح هادی روستای جهان آباد نیریز فارس 85 700 بنیاد مسکن استان فارس
67 تهیه نقشه وضع موجو طرح هادی روستای کوشکک نیریز فارس 85 800 بنیاد مسکن استان فارس
68 تهیه نقشه وضع موجو طرح هادی روستای نصیر آباد نیریز فارس 85 400 بنیاد مسکن استان فارس
69 تهیه نقشه وضع موجو طرح هادی روستای وکیل آباد فسا فارس 85 350 بنیاد مسکن استان فارس
70 تهیه نقشه وضع موجو طرح هادی روستای مهدی آباد فسا فارس 85 250 بنیاد مسکن استان فارس
71 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای تیزاب داراب فارس 88 600 بنیاد مسکن استان فارس
72 تهیه نقشه ثبتی و کاداستر ماده 140 روستای شمس آباد داراب فارس 88 300 بنیاد مسکن استان فارس
73 صدها مورد همکاری با کارشناسان رسمی دادگستری در امور نقشه برداری وثبتی وتعارضات اراضی و املاک 80-95   کارفرماهای متعدد
74 صدها مورد تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در شهرهای شیراز تهران فیروزکوه و... 80-95   کارفرماهای متعدد
75 تهیه حدود  6000 مورد نقشه وضع موجود و ثبتی در مناطق شهری و غیر شهری جهت صدور سند و غیره 80-95   شهرداری-جهادکشاورزی-سازمان آب و ...
76 صدها مورد جانمایی در نقشه 25000 -2000-طرح تفصیلی و.. 90-95    
77 کنترل نقشه برداری نصب دستگاه آب شیرین کن بندر ماهشهر 87   شرکت جهاد تحقیقات صنعت
78 مشاور نقشه برداری ساخت اتوبان همت 84   شرکت قرب قائم ارتش
79 کنترل و تحویل سد تغذیه مصنوعی شهرستان ایوانکی 86    
80 نقشه برداری و اجرای محوطه سازی ، فونداسیونهای مایل و سازه های پیچ و مهره ای در ساخت مدرسه پروژه 1500 واحدی قیامدشت و ساختمان سربازخانه ستاد کل ناجا و ساختمان پلیس امنیت حفاظت ناجا 90   ناجا
81 هدایت دستگاه جنکینگ شرکت اروند سازند در عبور از زیر مسیلهای منوچهری و بلوار ابوذرمناطق 13و14 تهران  88   شرکت آب و فاضلاب
82  نقشه برداری و پیاده سازی مسیرلوله گذاری فاضلاب درخیابانهای تهران  80-95   شرکتهای ابنیه وصراط ,تکوین آرمه,آهوان تک,توسعه و عمران ،هتروم ، پردیس برج گستر ،آفاق گستر سراب،ست و پات
83 محاسبه حجم عملیات خاکی پروژه های مسکن مهرسمنان,کرمانشاه,رشت 91   راه و شهرسازی
84  کنترل ساخت استادیوم ورزشی بجنورد 89   شهرداری
85 پیاده سازی سازه معکوس مجتمع تجاری واقع در میدان شکوفه تهران - عملیات مونیتورینگ (نشست سنجی) در مناطق 1 و 2و 8 تهران جهت اجرای نیلینگ     شخصی
86   انجام لوله گذاری لوله های انتقال روغن ، آبهای جاری و فاضلاب انسانی به اقطار 200-250-300 میلیمتر کارخانه گلرنگ در شهرک اشتهارد بطول 2.7 کیلومتر      کارخانه گلرنگ
87  اجرای ریل گذاری خط کنترل ترمز شرکت ریل پردازسیستم تهران واقع درکیلومتر 16 جاده قدیم       
88 هدایت تونل جمع آوری فاضلاب تهران به قطر 1800 میلیمتر در شرکت کپاچین      شرکت آب و فاضلاب
89  نظارت بر ساخت سه بلوک 20 واحدی در پروژه 1500 واحدی ناجا قیامدشت از ابتدا تا انتها      ناجا
90  نظارت بر اجرای محوطه سازی پروژه 1400 واحدی نگین پردیس     ناجا
91   اجرای لوله گذاری فاضلاب و ساخت سازه های جانبی در منطقه 18 و 15 تهران     شرکت آب و فاضلاب
92   هدایت نقشه برداری تونل مکانیزه جمع آوری آبهای سطحی بلوار ابوذر بطول 4600 متر      شرکت آب و فاضلاب
93  نقشه برداری تونل سنتی جمع آوری ابهای سطحی منطقه 18 بطول 3600 متر     شرکت آب و فاضلاب
94  نقشه برداری اجرای کانال مسقف آهن مکان واقع در اتوبان آزادگان و کانال ورداورد قطعه 2       
95  نظارت بر اجرای لوله گذاری فاضلاب مناطق 13 و 14 بطول 70 کیلومتر      شرکت آب و فاضلاب
96  عملیات نقشه برداری تهیه ازبیلت شرکت مشاور پارس آب تدبیر     شرکت مشاور پارس آب تدبیر
97   نقشه برداری اجرای لوله گذاری جمع آوری پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب به قطر 1000 میلیمتر      شرکت آب و فاضلاب
98 نقشه برداری اجرای سوله بازیافت شهرداری منطقه 1 ازگل      شهرداری
99  اجرای فونداسیون و اسکلت ورزشگاه شهرداری منطقه 7 در نظام آباد و مسجد در خیابان سهروردی      شهرداری
100 نقشه برداری توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14 عسلویه 88-91    
101 هرانده 1396/11/13 1800 (مترمریع) سید مهدی حسینی هرانده ای
102 مزداران 1397/02/02 103.75 (مترمریع) آذر اسفنجانی
103 گرمابسرد 1399/09/30 0 (مترمریع) اوقاف دماوند - گرماآبسرد
104 فیروزکوه 1399/11/30 0 (مترمریع) مظفر فرم