استراتژی
3243     4450     1396/03/04 06:20:01 AM


استراتژی و اهداف بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکت زاگرس پیمایش 


الف- اهداف دراز مدت:
     1- ارائه خدمات مشاوره با كيفيت مطلوب در زمينه هاي نقشه برداری
     2- ارتقاء سطح کيفي مطالعات و بالطبع جلب رضايت كارفرمايان
     3- ايجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره‌اي فني و علمي 
     4- بهبود روشهاي مهندسي از طریق ارتباط با مراکز علمی، مشاورین خارجی، دانشگاههای داخلی و خارجی  
    5- شركت در مناقصات بين المللي و ارائه خدمات برون مرزي و صدور خدمات مهندسی
    6- ايجاد آرشيو معتبر اسناد و مدارك فني و علمي مطابق با استانداردهاي بين المللي
ب- اهداف ميان مدت :
      1- نيل به سطح بالاي بهره وري
      2- ايجاد نظام مبادله اطلاعات و مشاركت در خدمات با موسسات مشابه
      3- عضويت در مجامع علمي،فني و حرفه‌اي و شركت در سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي داخلي و خارجی جهت ارتقاء سطح علمي فعاليتهاي حرفه‌اي 
      4- انتشار كتب و نشريات تخصصي در زمينه فعاليتهاي علمي و فني شركت

      5- تاسیس دفاتر نمایندگی شرکت در سایر استانها

ج- اهداف كوتاه مدت :
    1- انجام به موقع پروژه‌ها در جهت جلب رضایت کارفرمایان
    2- توسعه كمي فعاليتها
    3- افزايش راندمان كاري 

    4- توسعه فضاي كاري
    5- توسعه نيروي انساني

    6 -اخذ رتبه در سایرتخصصهای نقشه برداری

    7 - اخذ رتبه  پیمانکاری در سایر تخصصهای عمرانی


هـ- سياستها و اقدامات عملي:
    1- عقد قرارداد و افزايش حجم فعاليتها
    2- بكارگيري نيروي بالقوه و پوياي کادر جوان
    3 - بكارگيري آخرين تكنولوژي هاي روزو جديدترين روشهاي علمي و استانداردهای دنيا در زمينه مهندسي
    4- آموزش نيروي انساني در دوره‌هاي تخصصي
    5- افزايش درآمد شركت
    6- ايجاد پايگاه اطلاعاتي در حد نياز هاي حرفه اي
    7- ارائه نتايج مطالعات پروژه­ها در قالب مقالات و نشريات علمي و فني

د- استراتژي شركت در جهت دستيابي به اهداف :
به منظور دستيابي به اهداف برشمرده، مديريت شركت در چهارچوب استراتژي ذيل روند كاري خود را دنبال خواهد نمود:
   1- حركت در جهت توسعه علمی و فرهنگی جامعه شناسی
   2- عرضه خدمات كارشناسي، فني و مشاوره‌اي با بالاترين كيفيت
   3- به روزشدن با آخرين دست آوردهاي علمي و فني در جهت ارتقاء سطح فعاليتهاي حرفه‌ای،ارزيابي و بازنگري مداوم گام‌ها  و مراحل پيشرفت به منظور تطابق با اهداف و سياستهاي شركت.